2015-09-03 Webboking öppen

Nu är det möjligt att boka torrsättningstider på webben, inloging finns i senaste brev utskicket.

2015-08-25 Boking av torrsättning

Den 3 September (Torsdag) är det bokningsdag för torrsättning, kl. 17.00 i klubbstugan. Efteråt öppnar boking på webben. Lösenord för inloggning på webben skickars ut till alla som tidigare haft båten där.

2015-08-12 Torrsättning

Årets torrsättningstider finns nu i kalendern