2022-03-27 Sjösättning 2022

Nu finns årets sjösättningsdagar i kalendern. Lördagar samt helgdagar betalas 100:- kontant innan sjösättning.

2021-11-10 Årsmöte 2021 den 6/12

Den 6 december är det årsmöte i klubbstugan kl. 18:00, men information om Karlskrona kommuns översiktsplan för skärgården.