Utklippan

2014-09-09 Webbokning öppen

Nu är det möjligt att boka torrsättningstid på webben, för det krävs lösenord som var med i tidigare utskick.

2014-08-27 Torrsättning

Den 9 September är det möjlig att boka torrsättningstid i klubbstugan, efter det är det möjligt att boka tid på hemsidan, för de som har inloggningskod. Kod för internet bokning finns i utskick som kommer i början av September, för tidigare vinterliggare

2014-04-03 Arbetsdagar 12 och 19 April

Den 12 och 19 April är det arbetsdagar, då gör vi i ordning inför sommaren, start 9:00 vid klubbstugan. Fika kommer att finnas.