Medlemsavgift

(1 Oktober till 30 September)
250 kr / år för enskild medlem
300 kr/ år för familjemedlemskap
Nyckel köp 150:- erläggs kontant till nyckelansvarig

Torrläggning

Avgift vintern 2023-24 ( avgiften beslutas inför varje ny torrsättningsperiod)
Båtens längd * bredd * 60 kr, samma avgift gäller oavsätt om man tar upp med gemensam kran eller man tar upp på egen hand

Exempel:
Becker 27 (8.12 m * 2.78 m) lyfter upp med gemensam kran: 8.12 * 2.78 * 60 = 1355 kr. Torrsättning/Sjösättning lördag eller helgdag erläggs 100 kr kontant vid torr-/sjösättning.

Bryggplatser

Avgiften (2024) för bryggplats är beroende på bomlängd och bredd mellan bommar. Grundavgift är 270kr/bryggmeter,

Bomlängd (m)Bryggmeter avgift (kr/m)
4378 (270*1.4)
6432 (270*1.6)
8486 (270*1.8)
10486 (270*1.8)

Exempel:
4 m bommar med 2.6 m brygglängd 2,6*270*1.4=983kr
6 m bommar med 3.0 m brygglängd 3.0*270*1.6=1296kr
Sedan görs ett avdrag på platser vid Lindesnäsbryggan på 200kr pga lägre service nivå.