Bryggbevakning

Bevakning av båtar genomförs tillsammans av alla klubb medlemmar, om det är något problem med någon båt så kontakta sekreterare (eller ordförande) som tar kontakt med berörd båtägare, eller direkt till polisen.

Webbkameror

Behöver vara inloggad in för att see klubbens webbkameror, inlogging görs med medlemsnummer (tex. 1234) och som lösen brygg nummer (tex. 34).