Sjö- och Torrsättning

Sjö-/Torrsättning görs gemensamt med en inhyrd kran ungefär 4 gånger på våren och 4 ggr  på hösten, uppdelat på 2 fredagar och 2 lördagar. För medlemmar som inte sjö-/torrsätter med gemensam kran, måste först ta kontakt med någon i Båtplatskommitten för anvisning av plats på planen.

SJÖSÄTTNING: Den dagen man sjösätter är man på plats kl 07.00 för att anmäla intresse för att  sjösätta ”aktuell dag”  samt hissar båtflagg.

TORRSÄTTNING: Varje tillfälle har bara ett visst antal "lyft" och dessa bokas i klubbstugan ett par veckor innan torrsättningstillfällena, eller på klubbens hemsida efter att bokningsdagen i klubbstugan har varit. De som har legat på planen tidigare får automatiskt kallelse till bokningsdag och inloggning för web-bokning. Nya medlemmar kontaktar Sekr. Stig Håkansson.

Båtuppdragning och sjösättning sker i samarbete med Karlskrona Motorbåtsklubb på det gemensamt arrenderade området vid Sunna Båtklubbs anläggning
Föreningarna har en plan på ca: 6000 kvadratmeter för vinterförvaring. På planen finns vatten och ström under vår och sommar, på grund av risk för köldskador är vattnet avstängt under vintern.

Miljöstation

Vid klubbhuset finns en miljöstation för deponi av spillolja och batteri.
Under tiden för sjö / torrsättning av båtarna på plan, finns container för båtägarna grovsopor.

Mastkran

En enklare mast kran finns att låna. Kontaktman Göran Sandell  0705-328982

Båtramp

Vid klubb området finns även en båt ramp för upptagning och sjösättning av båt med hjälp av trailer.

Bryggplatser

Föreningen har 2 byggor, med totalt ca:180 platser, och alla platser har Y-bommar. Den ena bryggan är i anslutning till klubbhus och torrläggnings platsen, den kallar vi Lorentsbergsbryggan, här finns även en brygga kallad service-bryggan för enklare båt jobb samt viss service, där finns el samt färskvatten.
Den andra förtöjningsbryggan ligger vid Sunna kanal och benämns Lindesnäsbryggan och båda bryggorna är anslutna till det nyckelsystem som klubben använder, och på båda bryggorna är uppmonterat en passagegrind. Här finns eluttag uppmonterade samt lampa med rörelsedetektor.
Boking av platser görs genom Stig Håkansson

Klubbstuga

Klubben har vid uppläggningsplatsen sin klubbstuga som du som medlem har tillgång till efter att du har köpt din klubbnyckel. Här har vi samlingslokal, kök samt 2 toaletter. Klubbstugan kan även hyras för egna sammankomster, detta genom bokning av Bo Jönsson

Vatten

Vattnet stängs av på planen i samband med att det blir kallt, av denna anledning så är det av vikt, att skall vatten användas så bör det ske skyndsamt efter torrsättningen

El

Med anledning av de skenande elkostnaderna kommer vi eventuellt att tvingas ha strömmen avstängd i veckorna med start den 24 oktober Det kommer vi ej att kunna ha någon avvikelse för då vi är tvungna att stänga av den manuellt på planen. Ström på efter detta datum från Lördag morgon ca: 09.00 till Söndag eftermiddag kl 18.00